Privacyverklaring Perfect Pizza Flours

Perfect Pizza Flours - Privacy Policy - Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 maart 2023.

Bij Perfect Pizza Flours hechten we veel waarde aan jouw privacy. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening
gegevensbescherming (‘AVG’).

Dit betekent dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
  persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Perfect Pizza Flours allemaal doen met informatie
die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of wanneer je onze applicatie PerfectPizzaFlours (‘applicatie’) gebruikt.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring kunt vinden.

Contact

Je kunt via de instellingenpagina in de applicatie (app) contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier of via de mail. Hiervoor gebruiken wij van jou
de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Eventuele gegevens die in het bericht worden achtergelaten

Wanneer je via de mail of het contactformulier contact met ons opneemt, dan verwerken wij deze gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze
gegevens tot één jaar nadat we het contactverzoek hebben afgehandeld.

Nieuwsbrief met updates

Wanneer je de applicatie voor de eerste keer opent krijg je de mogelijkheid om je aan te melden voor e-mail updates over onze applicatie. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan ook via de website perfectpizzaflours.com. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden in onze applicatie. In iedere e-mail staat een link om je uit te schrijven. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

We verwerken deze gegevens op basis van je toestemming. Wanneer je je uitschrijft voor de updates, wordt de uitschrijving direct verwerkt.

Een donatie doen

Wanneer je tevreden bent met onze applicatie en je wilt helpen deze verder te ontwikkelen, dan kun je een donatie doen. We investeren 100% van alle donaties in verbetering van de app. Voor het doen van een donatie maken wij gebruik van het betaalplatform PayPal. Bij het verwerken van jouw donatie gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van
  een misdrijf).

Partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn bijvoorbeeld:

 • ICT-dienstverlener
 • E-maildienstverlener
 • Betalingsdienstverlener (voor het ontvangen van donaties)
 • Partijen die reviews verifiëren

Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Deze ontvanger is gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit).
 2. De ontvanger van de persoonsgegevens biedt passende waarborgen (bijvoorbeeld door middel van EU-standaardcontractbepalingen).
 3. Wij hebben hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gekregen.

Content van derden

Binnen onze applicatie maken wij gebruik van afbeeldingen van derde partijen. Deze embedden wij op onze site. Hierdoor maakt het apparaat waarmee jij onze applicatie gebruikt contact met de server van de partij die de afbeelding plaatst. Wij doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens kun je onderaan de verklaring vinden.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment
  intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar
  een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met maximaal twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de
specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@perfectpizzaflours.com Wij pakken elke klacht intern op en communiceren
dit verder met je. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Perfect Pizza Flours
Meddoseweg 5, 7104 AA Winterswijk Meddo (Nederland)
E-mailadres: info@perfectpizzaflours.com
Telefoon: 0543-201014
KvK nummer: 85035785